Kontakt oss

Honesta Skolutveckling AB & Honesta Gymnasieskolor AB
Kaserngatan 13, 831 32 Östersund
info@honesta.se

VD – Anders Lindh 070-313 62 88, anders.lindh@honesta.se
Skolchef – Pecka Marklund 063-554 11 71, pecka.marklund@honesta.se
Marknadsansvarig – Alee Farrohi 070-292 10 25, alee.farrohi@honesta.se

Honesta Skolutveckling AB
StorsjöGymnasiet – 063-554 11 74, info@storsjogymnasiet.se
GuldstadsGymnasiet – 0910-21 51 21, info@guldstadsgymnasiet.se
StenstansGymnasiet – hänvisas till Skolchef Pecka Marklund | läs mer |

Honesta Gymnasieskolor AB
Höga Kusten Teoretiska Gymnasium – 0660-169 20, info@hogakustenteoretiskagymnasium.se