Kontakt oss

Honesta Skolutveckling AB & Honesta Gymnasieskolor AB
Kaserngatan 13 | 831 32 Östersund | info@honesta.se

VD – Anders Lindh 070-313 62 88, anders.lindh@honesta.se
Skolchef – Pecka Marklund 063-554 11 71, pecka.marklund@honesta.se
Kommunikationschef – Alee Farrohi 070-292 10 25, alee.farrohi@storsjogymnasiet.se

Honesta Skolutveckling AB
StorsjöGymnasiet – 063-554 11 74, info@storsjogymnasiet.se
GuldstadsGymnasiet – 0910-21 51 21, info@guldstadsgymnasiet.se

Honesta Gymnasieskolor AB
Höga Kusten Teoretiska Gymnasium – 0660-30 90 02, info@hogakustenteoretiska.se