Monthly Archives: oktober 2017

Ekonomiprogrammet StorsjöGymnasiet

Skolinspektionen godkänner Honesta Skolutveckling AB´s ansökan om att få starta ekonomiprogrammet på StorsjöGymnasiet i Östersund med start HT-2018.

Godkänt av SI

Skolinspektionen godkänner Honesta Gymnasieskolor AB som ny huvudman för Mikael Elias Gymnasium i Örnsköldsvik. Skolan kommer i och med övertagandet, dock tidigast 2018-01-01 byta namn till Höga Kusten Teoretiska Gymnasium.