Godkänt av SI

Skolinspektionen godkänner Honesta Gymnasieskolor AB som ny huvudman för Mikael Elias Gymnasium i Örnsköldsvik. Skolan kommer i och med övertagandet, dock tidigast 2018-01-01 byta namn till Höga Kusten Teoretiska Gymnasium.