Monthly Archives: november 2021

E-sportakademin

E-sport är idag världens snabbast växande sport som Honestas skolor vill vara en del av. Du välja E-sport som en utökad profil. Detta innebär att du förutom att läsa ordinarie kurser även får tid att träna E-sport på skoltid. Förutom speltekniska detaljer, strategier och lagsamarbete kommer även mental träning, hälsa och fysisk träning vara en viktig del i utbildningen.

Vi satsar på att ge en seriös utbildning som ger dig rätt förutsättningar för att lyckas väl inom programmets alla områden samtidigt som vi uppmuntrar till att även förstå bakgrunden och vara delaktig inom E-sport och dess olika områden. Utöver programmens innehåll hämtar du som elev även kunskaper inom eventplanering, marknadsföring, design och entreprenörskap.

Fotbollsakademi

Fotbollsakademin är framtagen för dig som vill fördjupa dina kunskaper i idrott med tonvikt lagd på din specialidrott.
Du tränar två till tre gånger i veckan och särskilt fokus ligger inom idrottsämnet där du får reflektera över och utvecklas i din roll som idrottare och ledare. Idrottsprofilen kommer dessutom utveckla din idrottsliga talang och ge dig fördjupade kunskaper i träningslära t.ex fysiologi, mental träning, kost och idrottsskador.

Schemat anpassas så att eleverna med fotbollsprofil kan kombinera sina studier och sin idrott på bästa sätt. Alla våra elever med idrottsprofil får dessutom tillgång till gymkort på närliggande träningsanläggning.

Europeiska socialfonden

Honesta driver just nu ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden (ESF). Projektet riktar sig först och främst mot personalen på skolan, med förhoppningen om att det ska generera positiva effekter även för eleverna.

Vi fokuserar bland annat på fortbildning och kompetensutveckling inom områdena: Neuropsykiatriska funktionshinder, psykisk (o)hälsa, mentalt och fysiskt närvarande elever i klassrummet samt värdegrundsfrågor. Vidare kommer vi arbeta med tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Stress i ”lagom dos” anses vara bra. Hur hittar man den nivån? Vad behöver förändras och hur blir det balans? Stora frågor – vi letar svar.

Det pågår otroligt mycket bra saker på våra skolor hela tiden och varje dag. Projektet är en del i att synliggöra samt tydliggöra detta gedigna arbete, men också se över det som vi kan justera.