Teknikprogrammet på HKT

Honesta Gymnasieskolor ansöker om att få starta Teknikprogrammet på Höga Kusten Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsvik med start HT 2020.