Category Archives: Allmän information

Teknikprogrammet på HKT

Honesta Gymnasieskolor ansöker om att få starta Teknikprogrammet på Höga Kusten Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsvik med start HT 2020.

Ekonomiprogrammet StorsjöGymnasiet

Skolinspektionen godkänner Honesta Skolutveckling AB´s ansökan om att få starta ekonomiprogrammet på StorsjöGymnasiet i Östersund med start HT-2018.

Godkänt av SI

Skolinspektionen godkänner Honesta Gymnasieskolor AB som ny huvudman för Mikael Elias Gymnasium i Örnsköldsvik. Skolan kommer i och med övertagandet, dock tidigast 2018-01-01 byta namn till Höga Kusten Teoretiska Gymnasium.

Ansökan om ny huvudman

Honesta Gymnasieskolor AB har ansökt om att få bli ny huvudman för Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsvik.

Övertagandet sker tidigast 2018-01-01