Category Archives: Allmän information

Europeiska Socialfonden

Svenska ESF-rådet bifaller vår ansökan Förebygga stress i skolvärlden.

Utifrån ansökan godkänd av ESF-rådet prioriteras projektet Förebygga stress i skolvärlden. Partnerskapet bedömer att projektet väl uppfyller målen i programmet och överensstämmer med Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi. Projektet ska kompetensutveckla skolpersonal inom identifierade problemområden, utveckla organiseringen mot ett mer hållbart arbetsliv med sänkta sjukskrivningstal och även stärka individers anställningsbarhet och karriärväxling.

Teknikprogrammet på HKT

Honesta Gymnasieskolor ansöker om att få starta Teknikprogrammet på Höga Kusten Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsvik med start HT 2020.

Ekonomiprogrammet StorsjöGymnasiet

Skolinspektionen godkänner Honesta Skolutveckling AB´s ansökan om att få starta ekonomiprogrammet på StorsjöGymnasiet i Östersund med start HT-2018.

Godkänt av SI

Skolinspektionen godkänner Honesta Gymnasieskolor AB som ny huvudman för Mikael Elias Gymnasium i Örnsköldsvik. Skolan kommer i och med övertagandet, dock tidigast 2018-01-01 byta namn till Höga Kusten Teoretiska Gymnasium.

Ansökan om ny huvudman

Honesta Gymnasieskolor AB har ansökt om att få bli ny huvudman för Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsvik.

Övertagandet sker tidigast 2018-01-01