E-sportakademin

E-sport är idag världens snabbast växande sport som Honestas skolor vill vara en del av. Du välja E-sport som en utökad profil. Detta innebär att du förutom att läsa ordinarie kurser även får tid att träna E-sport på skoltid. Förutom speltekniska detaljer, strategier och lagsamarbete kommer även mental träning, hälsa och fysisk träning vara en viktig del i utbildningen.

Vi satsar på att ge en seriös utbildning som ger dig rätt förutsättningar för att lyckas väl inom programmets alla områden samtidigt som vi uppmuntrar till att även förstå bakgrunden och vara delaktig inom E-sport och dess olika områden. Utöver programmens innehåll hämtar du som elev även kunskaper inom eventplanering, marknadsföring, design och entreprenörskap.