Monthly Archives: december 2020

Europeiska Socialfonden

Svenska ESF-rådet bifaller vår ansökan Förebygga stress i skolvärlden.

Utifrån ansökan godkänd av ESF-rådet prioriteras projektet Förebygga stress i skolvärlden. Partnerskapet bedömer att projektet väl uppfyller målen i programmet och överensstämmer med Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi. Projektet ska kompetensutveckla skolpersonal inom identifierade problemområden, utveckla organiseringen mot ett mer hållbart arbetsliv med sänkta sjukskrivningstal och även stärka individers anställningsbarhet och karriärväxling.