Synpunkter på verksamheten

Här kan du lämna synpunkter eller klagomål gällande våra verksamheter via formuläret här nedan.
GuldstadsGymnasiet, Höga Kusten Teoretiska Gymnasium, StorsjöGymnasiet

I Skollagen 4 kap. 8 § ställs krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt att information om dessa rutiner ska lämnas på lämpligt sätt.
Detta är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt Skollagen 4 kap åläggs varje huvudman att kontinuerlig planera och följa upp.

Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla våra skolor och utbildningen.

Skolornas rektorer ansvarar för att klagomål skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling på skolnivå. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till huvudman.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål och synpunkter.

Steg- för steg vid synpunkter och klagomål:
A) Ta direktkontakt med skolan.
B) Du kan också välja att direkt vända dig till huvudman om klagomål gäller rektor.

Huvudmannen beslutar hur klagomål och synpunkter ska hanteras.

Klagomål och synpunkter får skickas in anonymt, men om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att kunna meddela dig hur ditt ärende tas om hand.

Kontaktuppgifter till Honesta

Rubrik ärende (obligatorisk)

Beskriv ditt ärende (obligatorisk)

Ditt namn

Ditt telefonnummer

Din epost

Andra alternativ
Du kan även skicka dina synpunkter eller klagomål till info@honesta.se eller skicka post till.
Honesta Skolutveckling AB | Kaserngatan 13 | 831 32 Östersund
Honesta Gymnasieskolor AB | Kaserngatan 13 | 831 32 Östersund