Europeiska socialfonden

Honesta driver just nu ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden (ESF). Projektet riktar sig först och främst mot personalen på skolan, med förhoppningen om att det ska generera positiva effekter även för eleverna.

Vi fokuserar bland annat på fortbildning och kompetensutveckling inom områdena: Neuropsykiatriska funktionshinder, psykisk (o)hälsa, mentalt och fysiskt närvarande elever i klassrummet samt värdegrundsfrågor. Vidare kommer vi arbeta med tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Stress i ”lagom dos” anses vara bra. Hur hittar man den nivån? Vad behöver förändras och hur blir det balans? Stora frågor – vi letar svar.

Det pågår otroligt mycket bra saker på våra skolor hela tiden och varje dag. Projektet är en del i att synliggöra samt tydliggöra detta gedigna arbete, men också se över det som vi kan justera.